Tổng hợp giáo trình, sách bài tập, file nghe lớp tiếng Hàn Hội Nhập Xã Hội KIIP (2024)

Trong bài viết này, toàn bộ giáo trình, sách bài tập và file nghe lớp KIIP – tiếng Hàn Hội Nhập Xã Hội – 사회통합 브로그램 sẽ được tổng hợp để các bạn dễ theo dõi nhé.

Lưu ý: giáo trình đã được cập nhật từ năm 2021

Để mua giáo trình mới nhất, bạn hãy bấm vào đây

1. Lớp cơ bản giới thiệu về tiếng Hàn (Level 0)

2. Lớp sơ cấp 1 (level 1) Tổng thời gian học 100 giờ

3. Lớp sơ cấp 2 (level 2) tổng thời gian học 100 giờ

4. Lớp trung cấp 1 (level 3) tổng thời gian học 100 giờ

5. Lớp trung cấp 2 (level 4) tổng thời gian học 100 giờ

Tham khảo:

error: Muốn copy nội dung từ website này, vui lòng liên hệ admin Hội Nhập Hàn Quốc, xin cảm ơn!!