Danh sách các địa điểm thi bằng lái xe tại Hàn Quốc (운전면허시험장)

Danh sách địa điểm thi bằng lái xe tại Hàn Quốc (운전면허시험장) như bảng dưới.

Các địa điểm này ngoài việc tổ chức thi còn làm những nhiệm vụ khác như cấp bằng lái quốc tế, gia hạn bằng, cấp lại bằng mất/hỏng, …

운전면허시험장 목록
시험장명 전화번호 및 주소
강남 면허지원부 1577-1120
서울 강남구 테헤란로114길 23
도봉 면허지원부 1577-1120
서울 노원구 동일로 1449
강서 면허지원부 1577-1120
서울 강서구 남부순환로 171
서부 면허지원부 1577-1120
서울 마포구 월드컵로42길 13
부산북부 면허지원부 051-310-7631
민원부 051-310-7600,1
면허시험부 051-310-7641
부산 사상구 사상로367번길 35
부산남부 면허지원부 051-610-8002
민원부 051-610-8000,1
면허시험부 051-610-8004
부산 남구 용호로 16
대구 면허지원부 053-320-2402
민원부 053-320-2400,1
면허시험부 053-320-2404
대구 북구 태암남로 38
인천 면허지원부 1577-1120
인천 남동구 아암대로 1247
울산 면허지원부 052-255-8702
민원부 052-255-8700,1
면허시험부 052-255-8703
울산 울주군 상북면 봉화로 342
용인 면허지원부 1577-1120
경기 용인시 기흥구 용구대로 2267
안산 면허지원부 1577-1120
경기 안산시 단원구 순환로 352
의정부 면허지원부 1577-1120
경기 의정부시 금오로109번길 55
춘천 면허지원부 1577-1120
강원 춘천시 신북읍 신북로 247
강릉 면허지원부 1577-1120
강원 강릉시 사천면 중앙서로 464
원주 면허지원부 1577-1120
강원 원주시 호저면 사제로 596
태백 면허지원부 1577-1120
강원 태백시 수아밭길 166
청주 면허지원부 1577-1120
충북 청주시 상당구 가덕면 교육원로 131-20
충주 면허지원부 1577-1120
충북 충주시 대가주1길 16
대전 면허지원부 1577-1120
대전시 동구 산서로1660번길 90
예산 면허지원부 1577-1120
충남 예산군 오가면 국사봉로 500
전북 면허지원부 1577-1120
전북 전주시 덕진구 팔복로 359
전남 면허지원부 1577-1120
전남 나주시 내영산2길 49
광양 면허지원부 1577-1120
전남 광양시 광양읍 대학로11
문경 면허지원부 054-550-2602
민원부 054-550-2600,1
면허시험부 054-550-2603
경북 문경시 신기공단1길 12
포항 면허지원부 054-290-9301,2
민원부 054-290-9300,9304
면허시험부 054-290-9303
경북 포항시 남구 오천읍 냉천로 656
마산 면허지원부 055-240-8103,4
민원부 055-240-8100,2
면허시험부 055-240-8105
경남 창원시 마산합포구 진동면 진북산업로 90-1
제주 면허지원부 1577-1120
제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2072
Đánh giá bài viết post
error: Muốn copy nội dung từ website này, vui lòng liên hệ admin Hội Nhập Hàn Quốc, xin cảm ơn!!