Bảo hiểm tai nạn tại Hàn Quốc cho người nước ngoài

Bảo hiểm tai nạn tại Hàn Quốc rất quan trọng đối với người lao động
Bảo hiểm tai nạn tại Hàn Quốc rất quan trọng đối với người lao động

Bảo hiểm tai nạn tại Hàn Quốc là gì? các đăng ký như thế nào? Hãy tìm hiểu cùng Hàn Việt Air các bạn nhé

1. Bảo hiểm tai nạn tại Hàn Quốc là gì?

Bảo hiểm tai nạn là chế độ bảo hiểm xã hội của Hàn Quốc, thanh toán 70% mức lương bình quân trong thời gian điều trị của người lao động bị thương vì các lý do trong khi:

Sẽ thanh toán cho người thân trong gia đình của người lao động bị thiệt mạng.

Người lao động nước ngoài không phân biệt cư trú bất hợp pháp hay hợp pháp đều có thể đăng ký bảo hiểm tai nạn và nhận bồi thường bình đẳng như người Hàn Quốc. Ngay cả trong trường hợp chủ doanh nghiệp không hỗ trợ trong việc đăng ký bảo hiểm tai nạn thì có thể tự mình đăng ký.

2. Trình tự đăng ký bảo hiểm tai nạn tại Hàn Quốc cho người lao động nước ngoài

Khai đơn đăng ký tiền hỗ trợ y tế có tại cơ quan y tế (bệnh viện) hoặc tại trang chủ của Cơ quan phúc lợi lao động và nộp lên chi nhánh trực thuộc của Cơ quan phúc lợi nơi có xưởng làm việc của người lao động.

  • Trong quá trình khảo sát tình trạng tai nạn, có thể cơ quan phúc lợi sẽ xác minh nội dung công việc hoặc tài liệu chứng minh, vì thế thời gian xử lý có thể kéo dài.
  • Trong trường hợp đăng ký tiền hỗ trợ y tế do bệnh nghề nghiệp, mọi quyết định có được công nhận hay không đều phải thông qua đánh giá của Ủy ban đánh giá bệnh nghề nghiệp.

3. Trình tự xử lý

– Điền đơn hỗ trợ y tế > Nộp lên cơ quan phúc lợi lao động > Đánh giá tai nạn lao động > Thông báo kết quả đến cá nhân người lao động.

4. Các loại tiền bảo hiểm

  • Tiền hỗ trợ y tế: Trong trường hợp cần điều trị từ 4 ngày trở lên do tai nạn lao động thì sẽ được điều trị tại cơ quan y tế về tai nạn lao động được chỉ định.
  • Tiền hỗ trợ nghỉ việc: Thanh toán 70% lương bình quân mức lương ngày cho thời gian không thể làm việc vì điều trị trấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp.
  • Tiền bồi thường bệnh nghề nghiệp: Kể cả trường hợp đã bắt đầu chăm sóc được quá 2 năm mà chấn thương hoặc bệnh liên quan tới nghề nghiệp đó vẫn chưa được điều trị và trạng thái độ thuộc tiêu chuẩn của bệnh nghề nghiệp theo quy định thì sẽ được hưởng lương nghỉ việc.
  • Tiền hỗ trợ tai nạn lao động: Trường hợp có thể để lại di chứng sau khi kết thúc điều trị trấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp thì sẽ được thanh toán tiền hỗ trợ tai nận theo cấp tương ứng của bản thân trong 14 cấp bậc tai nạn được phân loại.
  • Tiền hỗ trợ cho người thân trong gia đình và chi phí mai táng cho người bị thiệt mạng do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: Thanh toán một phần tiền hỗ trợ cho người thân trong gia đình của người bị thiệt mạng theo mức sống của người lao đông đó và thanh toán chi phí mai táng cho người lo tang lễ.
Đánh giá bài viết post
error: Muốn copy nội dung từ website này, vui lòng liên hệ admin Hội Nhập Hàn Quốc, xin cảm ơn!!