Hongik University-School of Electronic and Electrical Engineering Department

[Thông tin học bổng mùa xuân 2022 trường Hongik University]
Professor Seong won Cho from Graduate School of Electronic and Electrical Engineering Department, Hongik University, Seoul, South Korea would like to admit some candidates from Vietnam in next Spring semester (2022) for Master or Ph.D. course.
.
It’s the Global scholarship that covers all the tuition fees in the whole years of the master/Ph.D. course in Hongik Univ and the monthly stipend will be paid when you work for Professor.
.
REQUIREMENTS:
_ For Master: Applicants who have earned Bachelor’s Degree
_ For Ph.D.: Applicants who have earned Bachelor’s & Master’s Degree
_ English: Above TOEFL 530, CBT 197, iBT 71, IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 (New TEPS 326) or TOEIC 700
_ Programming languages: C / Python
.
WHAT WE CAN OFFER
– Tuition: No tuition (Free)
– Monthly Minimum Salary :
+ MS Student: 1,200,000 WON (1,600,000 won for company option)
+ PhD Student 1,500,000 WON (2,000,000 won for company option)
+ $1 (US Dollar) varies from 950 WON to 1250 WON.
– Extra incentive money can be provided to the students according to the contribution.
– Dormitory is available to all foreign students and the lab will pay the dormitory fee for the first semester.
– Pay for monthly national health insurance.
– Pay for the application fee after applicants come to Korea.
– Lunch is frequently held with all lab members.
– The university is located in the hot & famous place of Seoul, the capital of Korea).
– Professor is really nice and kind.
.
Bạn nào có muốn đi thì gửi mình file nén (Tên file nén là họ tên đầy đủ của bạn VD: NguyenVanA.rar), trong file nén gồm các file sau:
1. Bảng điểm
2. Bằng cấp
3. Chứng chỉ tiếng Anh
4. CV (bao gồm thông tin cá nhân, năm sinh, quê quán, trường Đại học ở VN, các ngôn ngữ lập trình, các project đã làm qua, trình độ tiếng Anh hiện tại…)
5. Passport, Bằng cấp, chứng chỉ khác, thư giới thiệu của giáo sư, thư tự giới thiệu (nếu có, không bắt buộc – chỉ bắt buộc sau khi đậu vòng hồ sơ)
.
Để không làm mất thời gian của các bạn và của giáo sư thì chỉ những người đáp ứng đủ điều kiện ở trên hoặc có thể đáp ứng tất cả điều kiện trên trước 19/10/2021 thì hãy email giúp mình
.
Hồ sơ gửi về đ/c email của giáo sư bằng tiếng Anh: swcho@hongik.ac.kr (Dear Prof. Cho hoặc Dear Professor Cho) và CC dothanhwork2017@gmail.com
.
Title của email với format: [Your_full_name] Applying for Global Scholarship in HAIL Lab, Hongik University
.
Trước khi gửi email đi, các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể inbox fb mình để làm rõ.
.
Cảm ơn mọi người.
Guideline của học kỳ mùa xuân 2022 (tham khảo, guideline của kỳ thu 2021 chưa có): http://foreign_grad.hongik.ac.kr/foreign_grad/program02.html
Thông tin chi tiết về lab và những project của lab:
Đánh giá bài viết post
error: Muốn copy nội dung từ website này, vui lòng liên hệ admin Hội Nhập Hàn Quốc, xin cảm ơn!!