Sinh viên bắt đầu cần đóng bảo hiểm từ tháng 3/2021

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi, sinh viên nước ngoài ở lại Hàn Quốc trong hơn sáu tháng sẽ cần đóng bảo hiểm y tế bắt buộc của nhà nước bắt đầu từ tháng 3/2021.

Sự điều chỉnh trong việc đóng bảo hiểm của sinh viên nước ngoài tại Hàn

Đầu tuần này, Bộ Y tế và Phúc lợi đã công bố kế hoạch thực hiện đăng ký bắt buộc đối với sinh viên quốc tế vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc.

Cho đến nay, sinh viên nước ngoài ở đây thường được bảo hiểm bởi các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân do trường đại học hoặc cơ sở giáo dục sở tại của họ chi trả.

unnamed 4 1
Từ bảo hiểm tư nhân không bắt buộc, các bạn sinh viên sẽ phải đóng bảo hiểm nhà nước bắt buộc

Chính phủ đã thay đổi điều này vào tháng 7 năm 2019, bắt buộc tất cả công dân nước ngoài, bao gồm cả sinh viên, những người ở lại lâu hơn sáu tháng, phải đăng ký chương trình nhà nước do Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHIS) điều hành. Nhưng kế hoạch này đã vấp phải phản ứng dữ dội, vì sinh viên sẽ phải trả phí bảo hiểm hàng tháng cao hơn cho bảo hiểm nhà nước so với các chương trình bảo hiểm tư nhân. Vì vậy, chính phủ đã miễn cho sinh viên quốc tế tham gia kế hoạch cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Một số lưu ý về quy định đóng bảo hiểm bắt buộc mới

Sau khi hết thời gian miễn trừ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào đất nước dự định ở lại hơn sáu tháng và có thị thực D-2 hoặc thị thực loại D-4 thực tập sinh thông thường nên đăng ký bảo hiểm y tế.

Xét thấy sinh viên không kiếm được tiền mà đến đây với mục đích học tập, chính phủ đã cho phép họ trả 50% phí bảo hiểm trung bình hàng tháng cho chương trình do nhà nước điều hành.

Năm nay, học sinh sẽ được phép trả 30% nếu xét đến những khó khăn kinh tế phát sinh từ đại dịch COVID-19. Chính phủ có kế hoạch tăng tỷ lệ đều đặn lên 40% từ tháng 3 năm 2022 lên 50% vào tháng 3 năm 2023.

spot03
Các cơ sở y tế tại Hàn Quốc rất chu đáo với bệnh nhân

Về thời điểm họ nên đăng ký bảo hiểm nhà nước, Bộ cho biết thời gian có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thị thực và thời gian lưu trú dự định. Sinh viên quốc tế có kế hoạch lấy bằng bằng cách tham gia một khóa học từ hai năm trở lên và học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nên đăng ký ngay từ ngày nhập học để ngăn chặn khoảng trống trong dịch vụ y tế. Những người khác có kế hoạch ở lại ngắn hơn, chẳng hạn như cho một khóa học ngôn ngữ, có thể đăng ký sau khi họ ở trong nước được 6 tháng.

Đánh giá bài viết post
error: Muốn copy nội dung từ website này, vui lòng liên hệ admin Hội Nhập Hàn Quốc, xin cảm ơn!!