Tổng hợp những địa điểm tổ chức học tiếng Hàn KIIP năm 2022~2024

Danh sách dưới đây cập nhật tất cả những địa điểm tổ chức học tiếng Hàn KIIP (lớp Hội Nhập Xã Hội) trong các năm từ 2022-2024. Các bạn theo dõi và đăng ký học ở những trung tâm gần nhà nhé:

Tham khảo:

운영기관 지정결과 공고 Page 03

운영기관 지정결과 공고 Page 18 운영기관 지정결과 공고 Page 19 운영기관 지정결과 공고 Page 22 운영기관 지정결과 공고 Page 21 운영기관 지정결과 공고 Page 23 운영기관 지정결과 공고 Page 17 운영기관 지정결과 공고 Page 20 운영기관 지정결과 공고 Page 24 운영기관 지정결과 공고 Page 09 운영기관 지정결과 공고 Page 08 운영기관 지정결과 공고 Page 11 운영기관 지정결과 공고 Page 10 운영기관 지정결과 공고 Page 14 운영기관 지정결과 공고 Page 16 운영기관 지정결과 공고 Page 15 운영기관 지정결과 공고 Page 13 운영기관 지정결과 공고 Page 12 운영기관 지정결과 공고 Page 04 운영기관 지정결과 공고 Page 06  운영기관 지정결과 공고 Page 05 운영기관 지정결과 공고 Page 07

Nếu có thắc mắc gì, bạn hãy liên hệ ngày Hội Nhập Hàn Quốc để được giải đáp nhé

Đánh giá bài viết post
error: Muốn copy nội dung từ website này, vui lòng liên hệ admin Hội Nhập Hàn Quốc, xin cảm ơn!!