Nhận trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng 200.000 won… Dành cho những người trẻ tuổi.

Đối với hộ gia đình độc thân, những người trẻ có thu nhập hàng tháng từ 1,34 triệu won trở xuống có thể nhận trợ cấp tiền thuê nhà mỗi tháng 200.000 won trong một năm. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải đã thông báo vào ngày 21/2 rằng họ sẽ chấp nhận đơn đăng ký Hỗ trợ đặc biệt về tiền thuê nhà hàng tháng cho thanh niên lần thứ 2 bắt đầu từ ngày 26/2. Những người đủ điều kiện nhận trợ cấp tiền thuê nhà là thanh niên vô gia cư từ 19 đến 34 tuổi sống tách biệt với cha mẹ.

Tham khảo thêm:

Nhận trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng 200.000 won...
Nhận trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng 200.000 won…

Vòng đăng ký thứ hai để nhận ‘Hỗ trợ đặc biệt về tiền thuê nhà hàng tháng cho thanh niên’, cho phép bạn nhận được tới 200.000 won mỗi tháng cho số tiền thuê nhà trong 12 tháng, đã bắt đầu. Nếu chính quyền địa phương xác minh các yêu cầu về thu nhập và tài sản bắt đầu từ tháng này, bạn có thể nhận trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng bắt đầu từ tháng 3.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải đã thông báo vào ngày 21 rằng họ sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký vòng thứ hai của ‘Hỗ trợ đặc biệt tiền thuê nhà hàng tháng cho thanh niên’ một cách thường xuyên bắt đầu từ ngày 26.

Giống như dự án đầu tiên, dự án thứ hai này nhắm đến những người trẻ tuổi từ 19 đến 34, những người đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và tài sản, là người vô gia cư và sống tách biệt với cha mẹ. Những người trẻ đã nhận trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng từ dự án đầu tiên hiện có hoặc dự án của chính quyền địa phương cũng có thể đăng ký dự án thứ hai này khi hỗ trợ kết thúc.

Trước đây, dự án đầu tiên được chấp nhận trong thời gian một năm từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm ngoái. Sau khi sàng lọc, chính phủ đang hỗ trợ trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng cho 97.000 người.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải thông báo rằng dự án thứ hai sẽ mở rộng hỗ trợ cho những người sống trong những ngôi nhà có số tiền đặt cọc từ 50 triệu won trở xuống và tiền thuê hàng tháng từ 700.000 won trở xuống, có tính đến gánh nặng tiền thuê nhà hàng tháng tăng lên gần đây đối với giới trẻ. Dự án đầu tiên có kinh phí dưới 600.000 won.

0002856626 001 20240221131501067r3

Tuy nhiên, ngay cả khi tiền thuê hàng tháng vượt quá 700.000 won, bạn vẫn được hỗ trợ nếu tiền đặt cọc chuyển thành tiền thuê hàng tháng (tỷ lệ chuyển đổi 5,5%) và tổng tiền thuê hàng tháng ít hơn 900.000 won. Ví dụ: nếu bạn sống trong một ngôi nhà có khoản đặt cọc 30 triệu won và tiền thuê hàng tháng là 750.000 won thì số tiền đặt cọc được quy đổi thành tiền thuê hàng tháng (khoảng 130.000 won) và tiền thuê hàng tháng có thể hỗ trợ khoảng 880.000 won.

Xét mục đích xây dựng bậc thang nhà ở để hỗ trợ hình thành tài sản cho giới trẻ, chương trình nhắm đến những người trẻ đã đăng ký tài khoản thuê bao (số tiền thanh toán đầu tiên là 20.000 won) và thanh toán khoản trợ cấp. Số tiền thanh toán có thể được quyết định độc lập bởi thanh niên mục tiêu.

Những người trẻ muốn đăng ký nhận trợ cấp tiền thuê nhà đặc biệt hàng tháng có thể đăng ký thông qua ‘Bokbojiro‘ hoặc đơn đăng ký (ứng dụng) trong một năm kể từ ngày 26 hoặc bằng cách đến trung tâm phúc lợi hành chính tại nơi họ cư trú.

error: Muốn copy nội dung từ website này, vui lòng liên hệ admin Hội Nhập Hàn Quốc, xin cảm ơn!!